Prostorni prikaz

Armoured catfish Sundaland noodlefish crappie powen, squawfish crocodile icefish sleeper shark.

Dogovorite sastanak

+385 99 5377 855

GRAD VELIKA GORICARadna zona Rakitovec

Smještena u neposrednoj blizini autoceste Zagreb-Sisak (A11), prostire se na površini od 38,52 hektara. Uz zonu prolazi željeznička pruga Zagreb-Sisak-Novska. Od željezničkog kolodvora Turopolje zona je udaljena 750 metara, a od ulaza na autocestu Zagreb-Sisak 4 kilometra. Od Zagreba je udaljena 15 kilometra. Poduzetnicima koji žele investirati u ovu proizvodno-poslovnu zonu na raspolaganju je 8,2 hektara zemljišta. Zona ulagačima omogućuje priključak na sustav vodoopskrbe, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrežu. U zoni su izgrađene ceste.

0 ha
Površina zone
0 ha
Dostupno zemljište
Pristupna cesta

Zona je od državne ceste Zagreb-Sisak (D30, D36) udaljena 300 metara

Željeznička pruga

Od željezničke postaje Turopolje zona je udaljena 750 metara

Zračna luka

Zračna luka "Franjo Tuđman" od zone je udaljena 12 kilometara

Morska luka

Od luke Rijeka zona je udaljena 176 kilometara

NAMJENA ZONEProizvodna, poslovna

0
Dopušteni koeficijent izgradnje
0
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
0 m
Dopuštena visina gradnje
Klikni na fotografiju za prostorni prikaz

Komunalna opremljenostInfrastruktura

NAJPOVOLJNIJE ULAGANJEVlasnička struktura i cijena zemljišta

Procijenjena prodajna cijena zemljišta / m2

na upit

0 +
Broj poduzetnika u zoni

ODLIČNI UVJETI POSLOVANJAOlakšice za investitore

Uz poticajne mjere za razvoj gospodarstva, investirajte u sigurno poduzetničko okruženje Zagrebačke županije

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti, uredski prostor i uslužne djelatnosti iznosi 4,31 €/m³

Mogućnost oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa

I. Umanjenje u rasponu od 10% do 90%

 • za gradnju skladišta i građevina uslužne namjene visina komunalnog doprinosa umanjuje se za 10%
 • za gradnju građevina stambene namjene koje imaju obujam do 700 m³ visina komunalnog doprinosa umanjuje se za 20%
 • za gradnju građevine proizvodne namjene te pomoćnih zgrada u funkciji osnovne zgrade (garaže, spremišta, kotlovnica, drvarnice…) visina komunalnog doprinosa umanjuje se za 50%.
 • za gradnju farmi, pogona za preradu voća i povrća, građevina za proizvodnju vina, punionica za med, mini mljekara i poljoprivrednih objekata (staje, svinjca, peradarnika, spremišta biljne hrane…) visina komunalnog doprinosa umanjuje se za 90%

II. Plaćanje

 • jednokratno: u roku 30 dana od dana izvršnosti rješenja – umanjenje 20%
 • na zahtjev: odobrenje plaćanja u maksimalno 36 mjesečnih obroka u roku 3 godine
 • Poslovni prostor koji služi za obavljanje proizvodne djelatnosti 0,2 €/m²
 • Poslovni prostor koji služi za obavljanje ostalih djelatnosti 0,4 €/m²
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade

Oslobađanje na zahtjev obveznika za poslovni prostor, ako prvi puta započinje obavljati proizvodnu djelatnost:

 • 100 % iznosa za prvu godinu
 • 50 % iznosa za drugu godinu
 • 25 % iznosa za treću godinu
 • Poslovne prostorije trgovine i usluga 0,14 €/m² mjesečno
 • Poslovne prostorije proizvodnih djelatnosti i usluga 0,04 €/m² mjesečno
 • Otvoreni poslovni prostor trgovine i usluga  0,03 €/m² godišnje
 • Ostali otvoreni poslovni prostori 0,013 €/m² godišnje
Skip to content