Prostorni prikaz

Armoured catfish Sundaland noodlefish crappie powen, squawfish crocodile icefish sleeper shark.

Dogovorite sastanak

+385 99 5377 855

OPĆINA BRCKOVLJANIZona gospodarske namjene Božjakovina - 3

Zona je smještena u naselju Božjakovina, između ceste županijskoga ranga Dugo Selo-Križevci i željezničke pruge Rijeka-Zagreb-Koprivnica. Izlaz na autocestu moguć je na čvoru Sveta Helena (međunarodna oznaka pravca E-71, E-65; hrvatska oznaka A4) i na izlazu Rugvica (međunarodna oznaka pravca E-70, hrvatska oznaka A3). Zona je u potpunosti opremljena komunalnom infrastrukturom.

0 ha
Površina zone
0 ha
Dostupno zemljište
Pristupna cesta

Zona se prostire uz cestu županijskoga ranga Sesvete-Dugo Selo-Vrbovec-Križevci

Željeznička pruga

Sa svoje južne strane, zona graniči sa željezničkom prugom Zagreb-Koprivnica. Od kolodvora Dugo Selo udaljena je 6 kilometara, a od željezničkog stajališta Božjakovina jedan kilometar.

Zračna luka

Od zračne luke "Franjo Tuđman" zona je udaljena 27 kilometara

Morska luka

Luka Rijeka od zone je udaljena 190 kilometara

NAMJENA ZONEProizvodna, industrijska, zanatska, skladišna, poslovna, upravna, trgovačka

0
Dopušteni koeficijent izgradnje
0
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
0 m
Dopuštena visina gradnje

      (iznimno 26 m)

Klikni na fotografiju za prostorni prikaz

Komunalna opremljenostInfrastruktura

NAJPOVOLJNIJE ULAGANJEVlasnička struktura i cijena zemljišta

Procijenjena prodajna cijena zemljišta / m2

na upit

0 +
Broj poduzetnika u zoni

ODLIČNI UVJETI POSLOVANJAOlakšice za investitore

Uz poticajne mjere za razvoj gospodarstva, investirajte u sigurno poduzetničko okruženje Zagrebačke županije

  • Komunalni doprinos za poslovne i industrijske objekte iznosi 7,17 €/m³.
  • Pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa mogu ostvariti obveznici koji su od Općine Brckovljani kupili zemljište, ukoliko u roku od 30 mjeseci od uknjižbe prava vlasništva, ili kako je definirano ugovorom, ishode uporabnu dozvolu. U tom slučaju, ovisno o tlocrtnoj površini objekta i njegovoj visini, komunalni doprinos plaća se u iznosu od 1,06 €/m³ do 5,57 €/m³.
  • Općinsko vijeće Općine Brckovljani, na prijedlog općinskog načelnika, može djelomično ili u potpunosti osloboditi obveznike plaćanja komunalnog doprinosa, a nakon pisanog zahtjeva obveznika.
  • Za jednokratno plaćanje obveznik komunalnog doprinosa ostvaruje pravo na popust od 15% na obračunati iznos doprinosa.
  • Trgovačka društva i obrti koji imaju proizvodne pogone ili druge poslovne prostore u gospodarskoj zoni plaćaju komunalnu naknadu u iznosu od 0,92 €/m².
  • Investitori koji su kupili zemljište u vlasništvu Općine Brckovljani i na njemu sagradili objekt u prvoj godini korištenja objekta oslobođeni su plaćanja komunalne naknade.
  • Općinsko vijeće Brckovljana, na prijedlog općinskog načelnika, može djelomično ili u potpunosti osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade, a nakon pisanog zahtjeva obveznika.
  • Vodna naknada se obračunava prema Pravilniku o obračunu i naplati naknade za uređenje voda i Uredbi o visini naknade za uređenje voda.
Skip to content