Prostorni prikaz

Armoured catfish Sundaland noodlefish crappie powen, squawfish crocodile icefish sleeper shark.

Dogovorite sastanak

+385 99 5377 855

OPĆINA DUBRAVICAPoslovna zona 1
- Farma Dubravica

Smještena uz županijsku cestu Donja Pušća-Dubravica, od autoceste Zagreb-Rijeka (međunarodna oznaka pravca E-65; hrvatska oznaka A1, A6) zona je udaljena 31 kilometar. Od Zagreba je udaljena 25 kilometara. Zona se prostire na 13 hektara i u njoj se mogu obavljati industrijske i zanatske djelatnosti. Zona je priključena na javni vodoopskrbni, elektroenergetski i telekomunikacijski sustav te plinovod.

0 ha
Površina zone
0 ha
Dostupno zemljište
Pristupna cesta

Zona je smještena neposredno uz županijsku cestu Donja Pušća-Dubravica

Željeznička pruga

Od željezničke postaje Harmica zona je udaljena 11 kilometara

Zračna luka

Od zone do Zračne luke "Franjo Tuđman" ima 50 kilometara

Morska luka

Od zone do luke Rijeka ima 180 kilometara

NAMJENA ZONEIndustrijska, zanatska

0
Dopušteni koeficijent izgradnje
0
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
0 etaže
Dopuštena visina gradnje
Klikni na fotografiju za prostorni prikaz

Komunalna opremljenostInfrastruktura

NAJPOVOLJNIJE ULAGANJEVlasnička struktura i cijena zemljišta

Procijenjena prodajna cijena zemljišta / m2

na upit

0
Broj poduzetnika u zoni

ODLIČNI UVJETI POSLOVANJAOlakšice za investitore

Uz poticajne mjere za razvoj gospodarstva, investirajte u sigurno poduzetničko okruženje Zagrebačke županije

  • Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti iznosi 1,33 €/m³. Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, Općinsko vijeće Općine Dubravica može obveznika osloboditi od plaćanja dijela ili cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa ako gradi građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, za potrebe socijalne skrbi, kulture, sporta, za potrebe obrane i unutarnjih poslova, kao i vjerske potrebe, odnosno ako gradi građevine od javnog interesa i interesa za Općinu Dubravica.
  • Poslovni prostor koji služi za obavljanje proizvodne djelatnosti i djelatnosti koje nisu proizvodne – koeficijent namjene 2,93 (0,0812 €/m²).
  • Građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti – koeficijent namjene iznosi 10% od predviđenog koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor (0,0081 €/m²).
  • Neizgrađeno građevinsko zemljište – koeficijent namjene 0,05 (0,0013 €/m²).
  • Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju da se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci, koeficijent namjene umanjuje se za 50% ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor.
  • Za novi poslovni prostor, odnosno novoizgrađeni poslovni prostor ili postojeći poslovni prostor dan u zakup na korištenje, koji služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, koeficijent namjene umanjuje se za 50% u prvoj godini poslovanja, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor.
Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
  • Za nekretnine koje se upotrebljavaju za djelatnost osnovnog obrazovanja, kojima se koristi Hrvatska vojska za djelatne potrebe obrane, koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi, koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti, za zgrade i zemljišta kojima se koristi Općina Dubravica ili se djelatnost većim dijelom financira iz općinskog proračuna, za nekretnine kojima se koristi Ministarstvo unutarnjih poslova.
  • Naknada se plaća prema tarifnom razredu “Poslovne prostorije proizvodnih djelatnosti i usluga” i iznosi 0,04 €/m².
Skip to content