Prostorni prikaz

Armoured catfish Sundaland noodlefish crappie powen, squawfish crocodile icefish sleeper shark.

Dogovorite sastanak

+385 99 5377 855

Općina JakovljePoduzetnička
zona "Sjever 2"

Površine 16 hektara, zona je omeđena državnom cestom Zagreb-Macelj i cestom županijskoga ranga Luka-Kraljev Vrh. Izlaz na autocestu Zagreb-Macelj (međunarodni pravac E-59; hrvatska oznaka pravca A2) moguć je u Zaprešiću ili Zaboku. Od željezničke pruge Zaprešić-Zabok-Varaždin (kolodvora u Luki) zona je udaljena manje od jednog kilometra, a od Zagreba 25 kilometara. Komunalno je opremljena električnom energijom, vodovodnim i plinskim instalacijama i telekomunikacijama. 

Površina zone
0 ha
Dostupno zemljište
0 ha
Pristupna cesta

Zona se prostire uz cestu županijskoga ranga Luka-Kraljev Vrh

Željeznička pruga

Od željezničkog kolodvora Luka zona je udaljena 700 metara

Zračna luka

Od zračne luke "Franjo Tuđman" zona je udaljena 45 kilometara

Morska luka

Luka Rijeka od zone je udaljena 180 kilometara  

NAMJENA ZONEProizvodna, industrijska, skladišna, poslovna

Dopušteni koeficijent izgradnje
0
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
0
Dopuštena visina gradnje
0 m
Klikni na fotografiju za prostorni prikaz

Komunalna opremljenostInfrastruktura

NAJPOVOLJNIJE ULAGANJEVlasnička struktura i cijena zemljišta

Procijenjena prodajna cijena zemljišta / m2
0
Broj poduzetnika u zoni
0

ODLIČNI UVJETI POSLOVANJAOlakšice za investitore

Uz poticajne mjere za razvoj gospodarstva, investirajte u sigurno poduzetničko okruženje Zagrebačke županije

 • za sve djelatnosti 2,9 €/m3
 • za skladišne prostore 3,7 €/m3
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa
 • za jednokratno plaćanje 10% popusta
 • postoji mogućnost oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa do 50% ovisno o dostupnoj komunalnoj infrastrukturi, a temeljem odluke Općinskog vijeća Jakovlja
 • Komunalna naknada iznosi 0,052 €/m2.
 • Od plaćanja komunalne naknade oslobađaju se, na njihov zahtjev, pravne i fizičke osobe koje počinju obavljati poslovnu djelatnost na području Općine Jakovlje i to u visini:
  • 100% iznosa komunalne naknade za prvu godinu obavljanja djelatnosti
  • 75% iznosa komunalne naknade za drugu godinu obavljanja djelatnosti
  • 25% iznosa komunalne naknade za treću godinu obavljanja djelatnosti
 • Pod pravnim i fizičkim osobama koje počinju obavljati djelatnost podrazumijevaju se osobe koje u posljednjih pet godina nisu obavljale istu ili sličnu djelatnost na području Općine Jakovlje i koje djelatnost obavljaju u poslovnim prostorijama.
 • Pod pravnim i fizičkim osobama koje počinju obavljati djelatnost podrazumijevaju se i osobe koje već posluju na području Općine Jakovlje, ako otvaraju nove poslovne prostorije na novim lokacijama te povećavaju ukupan broj zaposlenih, uz uvjet da i dalje posluju na postojećoj te na novoj lokaciji.
 • Vodna naknada plaća se 0,04 €/m2
Skip to content