Prostorni prikaz

Armoured catfish Sundaland noodlefish crappie powen, squawfish crocodile icefish sleeper shark.

Dogovorite sastanak

+385 99 5377 855

GRAD JASTREBARSKOGospodarska
zona Jalševac

Jedna od najvećih gospodarskih zona u Hrvatskoj – prostire se na površini od 354,3 ha – smještena je neposredno uz autocestu Zagreb-Split-Dubrovnik (E-65, E-71; hrvatska oznaka pravca A1). Izlaskom s autoceste direktno se dolazi u zonu, opremljenu svom potrebnom komunalnom infrastrukturom (strujom, vodom, odvodnjom, plinom, telekomunikacijama, prometnicama). U zoni je sagrađen industrijski kolosijek, a uz njezin rubni dio prolazi željeznička pruga – smjer Zagreb-Rijeka-Split.

0 ha
Površina zone
0 ha
Dostupno zemljište
Pristupna cesta

Kroz zonu prolazi državna cesta (D310) i spaja se na autocestu A1 (Zagreb-Split-Dubrovnik)

Željeznička pruga

U zoni je izgrađen industrijski kolosijek. Kolodvor Jastrebarsko nalazi se neposredno uz zonu.

Zračna luka

Zračna luka "Franjo Tuđman" od zone je udaljena 30 kilometara

Morska luka

Od luke Rijeka zona je udaljena 120 kilometara

NAMJENA ZONEProizvodna, industrijska, zanatska, skladišna, poslovna

0
Dopušteni koeficijent izgradnje
0
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
0 m
Dopuštena visina gradnje
Klikni na fotografiju za prostorni prikaz

Komunalna opremljenostInfrastruktura

NAJPOVOLJNIJE ULAGANJEVlasnička struktura i cijena zemljišta

0
Procijenjena prodajna cijena zemljišta / m2
0 +
Broj poduzetnika u zoni

ODLIČNI UVJETI POSLOVANJAOlakšice za investitore

Uz poticajne mjere za razvoj gospodarstva, investirajte u sigurno poduzetničko okruženje Zagrebačke županije

 • Komunalni doprinos plaća se 4 €/m²
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa
 • 20% za poslovno-gospodarske objekte u kojima će se obavljati proizvodna djelatnost
 • 15% za objekte čija visina komunalnog doprinosa prelazi 5.000.000 kuna
 • mogućnost plaćanja komunalnog doprinosa u 12 jednakih mjesečnih obroka

Godišnji iznos komunalne naknade ovisi o djelatnosti

 • proizvodne i prerađivačke djelatnosti – 1,0 €/m²
 • ugostiteljske usluge smještaja i prehrane (hoteli i restorani) – 2,0 €/m²
 • prijevoz, skladištenje, telekomunikacije i poštanske usluge – 5,3 €/m²
 • financijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja, trgovina motornim gorivima – 6,1 €/m²
Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Poduzetnici koji počinju obavljati djelatnost oslobađaju se plaćanja komunalne naknade:

 • u prvoj godini poslovanja 100% iznosa 
 • u drugoj godini poslovanja 75% iznosa
 • u trećoj godini poslovanja 25% iznosa

Iznos naknade za uređenje voda određen je Uredbom Vlade RH (Narodne novine, broj: 82/10 i 108/13). Naknada ovisi o razvrstavanju gospodarskog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i pripadajućoj tarifi po m² mjesečno.

Skip to content