Prostorni prikaz

Armoured catfish Sundaland noodlefish crappie powen, squawfish crocodile icefish sleeper shark.

Dogovorite sastanak

+385 99 5377 855

GRAD VELIKA GORICAProizvodna zona Vukovinsko polje (Meridian 16 Business park)

Zona je smještena na području Velike Gorice, šestog po veličini grada u Republici Hrvatskoj. Prostire se južno od Zračne luke “Franjo Tuđman”. Od ulaza na autocestu Zagreb-Sisak (A11) udaljena je 2 kilometra, a od željezničkog kolodvora u Velikoj Gorici 4 kilometra. U zoni su sagrađene prometnice. Prostorno-planskom dokumentacijom zona se prostire na površini od gotovo 110 hektara. Investitorima je omogućen priključak na elektro-energetsku, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

0 ha
Površina zone
0 ha
Dostupno zemljište
Pristupna cesta

Od državne ceste Velika Gorica-Pokupsko zona je udaljena oko 1000 metara

Željeznička pruga

Od željezničkog kolodvora Velika Gorica zona je udaljena 4 kilometra

Zračna luka

Udaljenost zone od Zračne luke "Franjo Tuđman" iznosi 7 kilometara

Morska luka

Luka Rijeka od zone je udaljena 170 kilometara

NAMJENA ZONEProizvodna, industrijska, zanatska, skladišna, poslovna, upravna, uslužna, komunalno-servisna, trgovačka

0
Dopušteni koeficijent izgradnje
0
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
0 m
Dopuštena visina gradnje
Klikni na fotografiju za prostorni prikaz

Komunalna opremljenostInfrastruktura

NAJPOVOLJNIJE ULAGANJEVlasnička struktura i cijena zemljišta

0
Procijenjena prodajna cijena zemljišta / m2
0 +
Broj poduzetnika u zoni

ODLIČNI UVJETI POSLOVANJAOlakšice za investitore

Uz poticajne mjere za razvoj gospodarstva, investirajte u sigurno poduzetničko okruženje Zagrebačke županije

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti, uredski prostor i uslužne djelatnosti iznosi 5,87 €/m³

Mogućnost oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa

I. Umanjenje u rasponu od 10% do 90%

 • za gradnju skladišta i građevina uslužne namjene visina komunalnog doprinosa umanjuje se za 10%
 • za gradnju građevina proizvodne namjene te pomoćnih zgrada u funkciji osnovne zgrade (garaže, spremišta, kotlovnice, drvarnice…) visina komunalnog doprinosa umanjuje se za 50%
 • za gradnju farmi, pogona za preradu voća i povrća, građevina za proizvodnju vina, punionica za med, mini-mljekara i poljoprivrednih objekata (staja, svinjca, peradarnika, spremišta biljne hrane…) visina komunalnog doprinosa umanjuje se za 90%

II. Plaćanje

 • jednokratno, u roku 30 dana od dana izvršnosti rješenja – umanjenje 20%
 • na zahtjev, odobrava se plaćanje u maksimalno 36 mjesečnih obroka u roku 3 godine
 • poslovni prostor koji služi za obavljanje proizvodne djelatnosti 0,2 €/m²
 • poslovni prostor koji služi za obavljanje ostalih djelatnosti 0,4 €/m²
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade

Na zahtjev poreznog obveznika ako prvi puta počinje obavljati proizvodnu djelatnost oslobađanje plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor iznosi:

 • 100% iznosa za prvu godinu
 • 50% iznosa za drugu godinu
 • 25% iznosa za treću godinu
 • poslovne prostorije proizvodnih djelatnosti i usluga 0,04 €/m² mjesečno
 • poslovne prostorije trgovine i usluga 0,14 €/m² mjesečno
 • otvoreni poslovni prostor trgovine i usluga 0,03 €/m² godišnje
 • ostali otvoreni poslovni prostori 0,013 €/m² godišnje
Skip to content